Archanjelské sviečky - detailný popis

Vitaj, sme archanjelské sviečky. Boli sme navrhnuté a vyrobené tak, aby sme zastupovali energie archanjelov tu na Zemi. Nie sme obyčajné sviečky a musíme ťa upozorniť, že ak chceš sviečku na okrasu, ktorá bude štandardne horieť, kúp si radšej obyčajnú sviečku a ušetríš si peniaze a rozčarovanie. My totiž môžeme horieť rôzne a priniesť aj pár krásnych prekvapení do života.

Bližší popis našich vlastností, spôsobov komunikácie, ako aj detailný popis každej sviečky si môžete pozrieť v priložených word dokumentoch.


Zoznam archanjelských sviečok

Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Gabriel

Archanjelské sviečky - Gabriel
Detailný popis:
 • radosť extáza, živelnosť, tanec
 • pri beznádeji, depresii, žiali a negatívnych myšlienkach
 • pri pocitoch nenaplnenia
 • poznanie životného poslania a stanovenie cieľov
 • oslobodenie od všetkých obmedzujúcich predstáv a myšlienok

Raziel

Archanjelské sviečky - Raziel
Detailný popis:
 • poznanie seba v Bohu, Boha v sebe
 • čistenie a detoxikácia
 • prebudenie majstrovského Ja
 • vzlietnuť ako Fénix z popola
 • sila slnka, mužský aspekt tvorenia

Melchisedech

Archanjelské sviečky - Melchisedech
Detailný popis:
 • najvyššia bytosť materializačného lúča
 • dohliada na dodržovanie Božieho poriadku, aby sa od neho nič neodchýlilo
 • harmonizuje duchovno a hmotný svet, pre duchovných učiteľov
 • podporuje tvorivú silu
 • učí nás prežívať duchovnosť v každodennom živote

Sandalfon

Archanjelské sviečky - Sandalfon
Detailný popis:
 • nežnosť, romantika, snové dimenzie
 • pri disharmónii mužskej a ženskej energie
 • uskutočnenie snov hravým spôsobom, ktorý sme poznali ako deti
 • spojenie sa s dvojpaprskom
 • spojenie Boha a Bohyne v nás, svetlo a tma už nie sú oddelené

Jofiel

Archanjelské sviečky - Jofiel
Detailný popis:
 • pri učení, ťažkostiach s učením, pri skúškach - kontakt s intuíciou, vnútorným hlasom a vyšším ja
 • spojenie s najvyšším vedomím
 • patrón priekopníkov, objaviteľov a vynálezcov
 • oslobodenie od potreby hodnotiť seba a ostatných

Matka Sofia

Archanjelské sviečky - Matka Sofia
Detailný popis:
 • znovuobjavenie ženskej sily
 • vymazanie úloh obetí a páchateľov – zmierenie mužského a ženského pólu
 • pri liečení karmických zranení, zajatia v materiálnom svete
 • prekonanie závisti, konkurencie a väzby na matriarchát

Anael

Archanjelské sviečky - Anael
Detailný popis:
 • vesmírny oheň, otrasenie starými predstavami, spálenie odpadu minulosti
 • pri transformácii nižších pudov
 • rozpustenie kolektívnych šokov a tráum
 • krst Anaelovým ohňom a premenenie nižšej ľudskej prirodzenosti

Camael

Archanjelské sviečky - Camael
Detailný popis:
 • ukazuje nám temnú stránku osobnosti, učí nás ju akceptovať a žiť s ňou
 • pri neakceptovaní temnej stránky
 • zmierenie protikladov
 • stretnutie so svojimi strachmi a vysporiadanie sa s nimi

Chamuel

Archanjelské sviečky - Chamuel
Detailný popis:
 • harmonizuje všetky druhy vzťahov, k sebe samému, druhým, k prírode, k Bohu
 • kreativita a inšpirácia
 • pri únave zo života, depresiách, napätí v rodine, partnerstve
 • pri neposlušných deťoch
 • znovuobjavenie vnútorného dieťaťa

Jeremiel

Archanjelské sviečky - Jeremiel
Detailný popis:
 • uzdravuje emócie
 • odpustenie a plánovanie pozitívych životných zmien
 • pomáha s prorockými víziami
 • pohladí našu dušu a požičia nám ružové okuliare
 • podporuje tvorivú silu

Zadkiel

Archanjelské sviečky - Zadkiel
Detailný popis:
 • rozvíja najvyšší potenciál každej bytosti, anjel rastu
 • rozpustenie karmy, myšlienkových vzorcov a spôsobov chovania, ktoré nám bránia na ceste k slobode
 • pre meditáciu, k usporiadaniu myšlienok
 • pri potrebe sebadôvery

Metatron

Archanjelské sviečky - Metatron
Detailný popis:
 • otvára brány vedomia a dimenzii
 • pri depresiách, pri obmedzení materiálnym svetom
 • keď sa cítime odlúčený od Boha, od jednoty
 • pri meditácii, k poznaniu možnosti a cesty
 • prístup a poznanie k duchovným a ezoterickým vedám

Michael

Archanjelské sviečky - Michael
Detailný popis:
 • ochrana
 • očistenie a stabilizácia aury, očistenie priestorov
 • pri pocitoch bezmocnosti, pri vyčerpanosti, keď potrebujeme ochranu
 • transformácia nežiadúcich energii, začiatok nového a skončenie starého

Natanael

Archanjelské sviečky - Natanael
Detailný popis:
 • sprostredkovanie nebeských vízii
 • pri prekonaní duchovného strachu
 • kontakt s anjelmi a majstrami
 • kozmické osvietenie, spontánne vyliečenia a zázraky
 • duchovná pravda sa stáva aj našou pravdou, nebo a zem sa spájajú

Ariel

Archanjelské sviečky - Ariel
Detailný popis:
 • pomáha nám napĺňať naše fyzické potreby
 • asistuje pri starostlivosti o prírodu a liečení zvierat
 • spolupracuje s Archanjelom Rafaelom
 • vládne vetrom a moru
 • oslovuje ľudí, ktorý žili v Atlantíde

Haniel

Archanjelské sviečky - Haniel
Detailný popis:
 • pochopenie a rozvíjanie vlastnej veľkosti, pri pochybách a nedôvere v seba samého
 • keď sa máme rozhodnúť, sebadôvera, sebaistota
 • skutočné poznanie, posilnenie tretieho oka
 • energia oslovuje ľudí inkarnovaných v Atlantíde

Bariel

Archanjelské sviečky - Bariel
Detailný popis:
 • posilnenie citu a vnímanie ostatných foriem života
 • rešpekt k všetkému živému
 • harmónia so Zemou
 • spojenie s ríšou zvierat a rastlín
 • ochrana fyzického tela, uzemnenie

Orifiel

Archanjelské sviečky - Orifiel
Detailný popis:
 • keď blúdime životom
 • priama cesta k cieľu
 • zameranie na svoje poslanie
 • keď veci zbytočne komplikujeme
 • keď chodíme stále dookola

Muriel

Archanjelské sviečky - Muriel
Detailný popis:
 • láska, radosť, povznesenie a bezstarostnosť
 • otvorenie brány v srdečnej čakre
 • vnútorné obmedzenie je prekonané a ani navonok neexistujú hranice
 • čerpanie energie z prírody, hlavne rastlín a kryštálov
 • odpustenie, posolstvo snov

Rafael

Archanjelské sviečky - Rafael
Detailný popis:
 • lieči telo a dušu, zem a celý vesmír
 • pri vyčerpanosti, nespokojnosti so sebou samým, so životom
 • udržanie zdravia a oslobodenie od zaťažujúcich myšlienkových vzorov a názorov - regenerácia, omladenie
 • pre lekárov, liečiteľov

Uriel

Archanjelské sviečky - Uriel
Detailný popis:
 • pomáha žiť duchovne v hmotnom tele, dáva do súladu telo, ducha a dušu
 • je ochrancom fyzického tela
 • keď telo neodpovedá ideálnej forme
 • keď chýba odvaha k realizácii vízii
 • súlad s božím prúdom - vysnené sa stáva skutočnosťou

Raguel

Archanjelské sviečky - Raguel
Detailný popis:
 • uvedomenie si fyzického tela
 • rovnováha jemnohmotných tiel a fyzického tela
 • vnímanie potrieb tela
 • pri zanedbávaní potrieb fyzického tela, podvýžive čakier jedna až štyri
 • kontakt s prírodou a so strážnym anjelom

Azrael

Archanjelské sviečky - Azrael
Detailný popis:
 • pomáha dušiam zosnulých vrátiť sa do neba, ako aj ich smútiacim a trpiacim príbuzným
 • „anjel smrti“
 • spája sa s kráľom Šalamúnom a Archanjelom Rafaelom
 • pomáha novo prichádzajúcim dušiam a duchovným učiteľom
 • kontakt s dušami zosnulých